Fulya Kaya Tezel

Özgeçmişi

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra ODTÜ Psikoloji bölümüne girmiş ve “onur öğrencisi” olarak bölümden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca psikolojinin çeşitli alanlarında (psikofizyoloji, endüstriyel psikoloji, klinik psikoloji) proje ve stajları olmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K2Kat 2 Psikoz servisinde yaptığı staj sonrası klinik psikoloji alanında uzman olma kararı almıştır.

Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına girmiş ve yüksek lisans eğitimini Şema Terapi alanında, Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak danışmanlığında sürdürdüğü "Çocukluk Çağında İstismara Uğramış Yetişkinlerde Kişilerarası İlişki Tarzları: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar" adlı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi dahilinde Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitim ve süpervizyonunu Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin'den almıştır. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nde stajyer psikologluk yapmıştır.

Okul öncesi çocukların zihinsel gelişimini desteklemeye yönelik geliştirilen “Akıllı Başlangıç” yazılımının geliştirilme sürecinde danışman psikolog olarak görev yapmıştır.

Meslek hayatına engelli çocuklar ve aileleri, ardından da kronik böbrek hastaları ile çalışarak başlamıştır. 1 yıl süreyle diyaliz merkezindeki hastalara, 4 yıl boyunca da özel eğitim alan zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve ailelerine danışmanlık sunmuştur. Ardından Antalya'da bulunan özel bir psikiyatri kliniğinde 2.5 sene boyunca psikoterapist olarak görev yapmıştır.

Psikoloji alanında birçok İngilizce kaynağı Türkçe'ye çevirmiştir. Editörlüğünü Irvin Yalom'un yaptığı "Şizofreni Terapisi" adlı kitabı ve editörlüğünü Prof. Dr. Gerald R. Weeks'in yaptığı "Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisi Entegrasyonu" adlı kitapları Türkçeye çevirmiştir.

"Cognitive Theraphy and Research" gibi uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaya devam etmektedir. Psikoterapi ve psikolojik değerlendirme görevlerinin yanısıra birçok konuda eğitim ve seminerler vermiştir.

Fulya TEZEL yetişkin danışanları kabul etmektedir. Çalışmalarına 2012 Eylül ayı itibari ile kurucularından olduğu ADA TERAPİ MERKEZİ'nde devam etmektedir.

Kaygı bozuklukları ve travmatik yaşantılar başta olmak üzere duygu durum bozuklukları alanında çalışmaktadır. Seanslarında temel olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR modellerini uygulayan Fulya TEZEL popüler gazete ve dergilere aylık yazılar yazmaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği EMDR Derneği üyesidir.

Uzmanlık ve İlgi Alanları

Panik Bozukluk (Panik Atak)

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Sınav Kaygısı

Performans Anksiyetesi (Sunum yapma, performans sergileme kaygısı vb.)

Genel Anksiyete Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Çocukluk Çağı Travmaları

Depresyon

İlişki Problemleri

İletişim Problemleri

Stres Yönetimi

Psikodermatolojik Bozukluklar

Psikolojik Testler ve Değerlendirme

Bilimsel Çalışmaları

1) Kaya-Tezel, F., Tutarel-Kışlak, Ş., Boysan, M. (2015). Relationships between Childhood Traumatic Experiences, Early Maladaptive Schemas and Interpersonal Styles. Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 226-232.

2) Kaya-Tezel, F., Şirin-Özgün, A., Telci, Ş., Uslu, F (2011). Fluoksetin kullanımına bağlı gelişen Steven Johnsons- Toksik Epidermal Nekrolizis Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Poster Bildiri

3) Kaya-Tezel, F., Şirin-Özgün, A., Telci, Ş. (2011). Sosyal Paylaşım Siteleri ve De Clerambault Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Poster Bildiri

4) Kaya,F. Özkök,E., Erden, G. (2009). WÇZÖ-R Sözcük Dağarcığı Alt testindeki Kelimeler ile İlkokul Birinci Kademe Türkçe Kitaplarındaki Kelimeler Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi 3. Psikoloji Lİsansüstü Öğrencileri Kongresi- Sözlü Bildiri

Aldığı Terapi Eğitimleri

Klinik Görüşme Eğitimi / Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak

Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri / Dr. Christine Padesky

Kognitif Terapi İlkeleri ve TSSB Tedavisinde Uygulanması / Dr. Emel Stroup

Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Terapisinde Uygulanması / Dr. Emel Stroup

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Semineri / Dr. Nergis Lapsekili

Şema Terapi I. Düzey Eğitimi / Dr. Alp Karaosmanoğlu

Şema Terapi II. Düzey Eğitimi / Dr. Alp Karaosmanoğlu

Şema Terapi III. Düzey Eğitimi / Dr. Alp Karaosmanoğlu

Yetişkin Terapisinde Çocukluk Çağı Travmalarının Çalışılması / Psk. Dr. Hivren Özkol

Eş Terapisinde Aldatma Çalışma Grubu / Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

EMDR II. Düzey Eğitimi / Eva Zimmermann

EMDR I. Düzey Eğitimi / Eva Zimmermann

EMDR II. Düzey Eğitimi / Emre Konuk & Asena Yurtsever

EMDR I. Düzey Eğitimi / Emre Konuk & Asena Yurtsever

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve EMDR Terapisi / Dr. Derek Farrell

Fibromiyalji ve Migren Tedavisinde EMDR Terapisi / Emre Konuk & Zeynep Zat

Wisc-R Yenileme Eğitimi / Prof. Dr. Gülsen Erden

Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi / Uzm. Psk. Yasemin Ozan

Uyguladığı Testler

Bilgi Talebi

Not kısmına iletişim bilgilerinizi yazınız!

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi