MMPI

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI 566 ifadeden oluşan bir kişilik testidir. Bireyin kendisi tarafından her ifade doğru ya da yanlış şeklinde cevaplandırılır. Cevaplandırılması kişinin hızına göre 1 ila 2 saat arasında tamamlanır.

MMPI testi ABD'de Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda bireyin kişisel ve toplumsal uyumu değerlendirilir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte Türkiye standardizasyon çalışmaları da yapılmıştır.

Temel olarak yetişkin hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir, bu yüzden kişiliği temel psikiyatrik tanı grupları düzleminde değerlendirmektedir. Ancak bunun yanı sıra kişinin temel kişilik eğilimleri hakkında da ayrıntılı bilgi vermektedir.

Geçerlilik alt testleri ile kişinin test alma tutumu da değerlendirilmektedir. Bu alt testlere göre elde edilen bulguların ne kadar geçerli ve kişiyi yansıttığına karar verilmektedir.

Genellikle MMPI sonucu bireye ayrıntılı olarak açıklanmamaktadır. Uzmanın bireyin kişilik örüntüsü hakkında bilgi edinmesi amacıyla uyguladığı objektif ve bilimsel bir ölçüm aracıdır ve kısa sürede çok geniş kapsamlı bir değerlendirme sağlar. MMPI raporları psikoloji jargonuyla yazılır ve gerekli durumlarda yalnızca uzmanlar arası iletişimde kullanılabilir.

MMPI testinin yorumlanması ve raporlanması bu testin eğitimini almış ve yeterli sayıda uygulama yapmış bir psikolog tarafından gerçekleştirilmelidir.


Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi