Dr. Şükran Telci

Özgeçmişi

İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de bitirmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde psikiyatri uzmanlık eğitimini "OKB Gelişiminde Bağışıklık Sisteminin Etkisi" üzerine yazdığı tezle tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümünde 9 ay boyunca rotasyon eğitimi yapmıştır. 2004 yılında "Ekstrapiramidal Semptomlar Üzerine Ketiapin'in Etkisi" adlı olgu çalışması ile psikiyatri asistanları araştırma ödülünü almış ve Barcelona'da düzenlenen uluslararası psikiyatri kongresine katılma hakkını kazanmıştır.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği bünyesindeki AMATEM' de 1 yıl çalışmıştır. Cinsel terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'dan, Bilişsel-Davranışçı Terapi süpervizyonlarını Prof.Dr. Yıldırım B. Doğan'dan, Prof. Dr. Selçuk Candansayar'dan, Doç. Dr. Hakan Türkçapar'dan ve Psikiyatrist Dr. Göksel Bayam'dan almıştır.

Zorunlu hizmetini Erzincan Devlet Hastanesi'nde tamamlamıştır. 2.5 yıl boyunca Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde sorumlu hekim olarak görev yapmıştır. Bu süre boyunca yetişkinlerin yanısıra çocuklarla da oyun terapisi uygulamarı üzerine çalışmıştır. Bu görevi sırasında sorumlusu olduğu Psikiyatri Servisi'nin başarısı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Meslek hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası kongre ve eğitime katılmıştır. 2000 yılından beri hekim olan Şükran Telci, Türk Tabipler Odası ve Türk Psikiyatri Derneği üyesidir.

Uzmanlık ve İlgi Alanları

İlişki Problemleri

Evlilik Problemleri / Çatışmaları

Boşanma Sürecinde Danışmanlık

Bilimsel Çalışmaları

1) Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, Tuncer Okay, Çağlar Açıkgöz, Işıl Bilgin Erdinç, Şükran Telci. (2005). Madde Kullanımına Bağlı Gelişen Psikotik Bozuklukta Atipik Anitipsikotik Tedavisi: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, s:136-141 /

2) Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, İhsan Tuncer Okay, Şükran Telci (2007). Insight in Schizophrenia: Relationship to Family History, and Positive and Negative Symptoms. Türk Psikiyatri Dergisi ; 18(2): 129-136

3) Şükran Telci, Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, Esen Uz, Göksel Bayam. (2006). Psikotik Özelliklerle Seyreden Bir Nörosifiliz Olgusu . New Symposium Journal, Cilt 44, Sayı 1

4) Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül, Şükran Telci, Nesrin Dilbaz. (2004). Erken Erişkinlikte Tanı Konan İki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgusu. Klinik Psikiyatri;7:51-56

5) Telci, Ş. OKB Gelişiminde Bağışıklık Sisteminin Etkisi (OKB Tanılı Hasatalarda IL6,IL8 ve TNFALFA Düzeyleri): Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi.

6) Dankı, D., Telci, Ş., Dilbaz, N. & Okay, İ. T. (2006) [Psychotic disorder due to vitamine B12 defiency]. BCP, 16 (2), 109-113.

Terapi Eğitimleri

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinden aldığı eğitimler;

(Prf.Dr.Mehmet Zihni Sungur 'dan)

Evlilik Terapisi Eğitimi

Cinsel Terapi Eğitimi

Psikonet'ten aldığı eğitimler;

Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu'ndan Şema Terapi Eğitimi

Bilgi Talebi

Not kısmına iletişim bilgilerinizi yazınız!

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi