Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Sık Görülür mü?*

Depresyon görülme sıklığı okul öncesi çocuklarda binde 3 ,okul çağındaki çocuklarda ergenliğe kadar binde 4 ila 30,ergenlerde binde 4 ila 64tür.
Distimik bozukluk ise okul çağındaki çocuklarda binde 6 ila 17,ergenlerde binde 16 ila 80 oranında görülür.İki uçlu mizaç bozukluğunda bu oran, okul çağındaki çocuklarda binde 2 ila 4, ergenlerde binde 10 olarak tespit edilmiştir.Küçük çocuklarda depresyon sık görülmekle birlikte,yaş ilerledikçe yetişkin oranlarına yaklaşmaktadır.

*Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından

Çocuk ve Ergen Depresyonu Yetişkin Depresyonundan Farklı mıdır?*

Aslında depresyonun temel özellikleri bütün yaşlarda aynıdır.Ancak bazı yaşlarda bazı belirtiler daha sık görülür.Mesela yetişkin depresyonunda çok yaygın biçimde ortaya çıkan hayattan zevk almama ve durgunluk belirtileri,çocukluk depresyonunda o kadar belirgin biçimde görülmez.Çocuklarda işitme halüsinasyonları ve bedensel şikayetler,ergenlerde hezeyan ve durgunluk belirtileri daha sık görülür.

*Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından

Çocuk ve Ergen Depresyonunun Belirtileri

Depresif çocuklar kendilerini üzüntülü hissettiklerini canlarının sıkıldığını söyleyebilirler.Ancak çocuklar yetişkinler kadar üzgün görünmeyebilirler.Depresyondaki çocuklar v ergenler üzgünden çok huzursuz görünürler.

Birden depresyona giren çocuklar hemen fark edilir.Çünkü ruh durumlarında,davranışlarında,çevreyle ilişkilerinde,okul başarılarında ani bir bozulma görülür.Ama yavaş yavaş depresyona girmiş ve uzun süredir depresyonda olan çocuklarda bozulma,sinsi bir seyir takip edeceğinden ortaya çıkan anormal tavır ve davranışlar,çocuğun huyunun kötü ve becerilerinin yetersiz düşük olmasına bağlanabilir.

Suçluluk duyguları,ümitsizlik ve gelecek kaygıları gibi belirtiler çocuklardan çok ergenlerde dikkat çeker.Yaş ilerledikçe hayattan zevk almama,hezeyanlar,zihinsel ve bedensel durgunluk,uyku fazlalığı daha sık görülür.

Çocuk depresyonunda bedensel yakınmalar sık ortaya çıkar.Bilhassa depresyona giren küçük çocukların hemen hepsinde bedensel yakınmalar görülür.Büyük çocuklar ve ergenler bedensel şikayetlerden daha az yakınırlar.Yaş ilerledikçe seyrekleşen diğer şikayetler,işitme halüsinasyonları ,üzgün görüntü ve özsaygıda düşüklüktür.
İntihar düşünceleri,konsantre olmama,mutsuzluk ve uykusuzluk hemen her yaşta dikkat çeken depresyon belirtileridir.İntihar düşünceleri her yaşta görülmekle birlikte intihar girişimleri ve intihara bağlı ölümler hemen hemen sadece ergenlerde ortaya çıkar.

Erişkin depresyonunda kilo kaybı sık rastlanan bir depresyon belirtisidir.Çocuk ve ergenlerde kilo kaybından çok yaşa göre beklenen kilonun alınıp alınamadığı üzerinde durulmalıdır.
Okul öncesi dönemde olup depresyona giren çocuklarda gülmeme,oyunlara ve bütün faaliyetlere ilgisizlik belirtileri dikkat çeker.Bu çocuklar kolayca ağlarlar,hemen huzursuzlanırlar.Saldırgandırlar;kendilerine ,başkalarına ve eşyaya zarar verirler.

Okul çağındaki bir çocuğun ders başarısında ani bir düşüş varsa ve çocuk akranlarından uzaklaşma eğilimindeyse akla hemen depresyon gelmelidir.Bu çocuklarda huzursuzluk,kavgacılık,münakaşaya yatkınlık gibi belirtiler de olabilir.Okula gitmeyi reddedebilirler.Sıkıntılı,kaygılı,gergin,endişeli olabilirler.

*Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından

Çocuk ve Ergende İntihar*

İntihar düşüncelerine her yaşta eşit sıklıkta rastlanır. Son yıllarda çocuk ve ergen intiharlarında artış olduğu gözlemlenmektedir. İntihar;10 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda dördüncü,15-25 yaş grubunda üçüncü sırada yer alan ölüm sebebidir.
Çocuklarda ve küçük ergenlerde intihar teşebbüslerine oldukça nadir rastlanır ve depresyondan çok aile ve akranlarla ilişkilerde yaşanan sorunların intiharı tetiklediği düşünülür. Büyük ergenlerde de aile ve akranlarla yaşanan çatışmalar önemini sürdürmekle beraber,depresyonun intihara yol açma riski artar.
İntihara bağlı ölümler, yıl başına 5-9 yaş arası erkeklerde 2.5 milyonda 1 , 10-14 yaşa arası erkeklerde 100 binde 2.4 , 15-19 yaş arası erkeklerde 100 binde 18.25tir.Aynı oranlar yıl başına 5-9 yaş arası kızlarda 0 , 10-14 yaş arası kızlarda 100 binde 0.96 , 15-19 yaş arası kızlarda 100 binde 3.48 dir. Erkek çocuk ve ergenlerde intihara bağlı ölüm vakalarının çok daha sık olduğu görülmektedir. Ama ölümle sonuçlanmayan intihar girişimleri kızlarda en az 3 kat daha fazladır.Aynı durumun yetişkinlerde de söz konusu olduğunu hatırlatalım.
İntihara bağlı ölümler daha çok erkekler arasında görülmekle birlikte depresyonun kızlarda mı erkeklerde mi daha sık ortaya çıktığı henüz anlaşılabilmiş değildir. Çünkü yapılan araştırmaların bazılarına göre depresyon görülme sıklığı kızlarda ve erkeklerde eşittir; buna mukabil bazı araştırmalarda erkeklerin,bazı araştırmalarda da kızların daha çok depresyona girdiği tespit edilmiştir.Erişkinlikte kadınlar,erkeklere oranla depresyona 1.5- 2 kat daha yatkındırlar. Çocuklarda durumun en azından bu ölçüde kızlar aleyhine olmadığı söylenebilir.
İntihar bulaşıcı mıdır? Ergenler,intihar davranışını taklit ederler mi? Gerçek bir intihar hikayesi gazeteleri ve televizyonları çok meşgul ettiğinde veya popüler bir film intiharı gündeme getirdiğinde,gençlerde intihara teşebbüs oranı artar mı? İntihar eden bir gencin arkadaşları arasında,okulunda,sosyal çevresinde başka gençler de onun peşinden gider mi? Bu gibi olayların ardından intihar teşebbüslerinde kısa süren bir artış olduğu ama bu artışın uzun vadede sürmediği gözlenmiştir.İntihar eden bir gencin çevresinde onu taklit edip kendini öldürenlerin yakın arkadaşlarından ziyade,intihara yatkın gençler olduğu da dikkat çeker.

*Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi