Zeka Geriliği

Zeka Geriliği

Nedeni ne olursa olsun zeka geriliği gösteren çocukta en belirgin özellik konuşmanın başlamamış olması yada çok yavaş gelişmesidir. 11-16 aylara arası yürümesi gereken bebek bir buçuk iki yaşlarında veya daha geç yürür. Ancak bir buçuk yaşından sonra yürüyen ve çok az söz söyleyebilen çocukta zeka geriliğinden kuşku duyulabilir. İki yaşına dek yürümeyen üç yaşında kısa da olsa tümce kuramayan bir çocukta zeka geriliği olasılığı daha çok düşünülür.

Zeka Nedir?

Zeka, zihnin öğrenme öğrenilenden yararlanabilme yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Buna göre zeki insan öğrendiğini değerlendiren yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir.

Zeka zihnin neredeyse bütün işlevlerini kapsayan bir genel güçtür. Ancak duygusal yaşamımız ve istence bağlı eylemlerimiz bunun dışında kalır.

Gelişim İlkeleri ve Gelişim Dönemleri

3-4 yaş çocuklarına okuma yazma öğretmeye çalışmak boşuna bir çabadır. Çünkü çocuk belli bir olgunlaşma sürecinden geçmeden belli becerileri kazanamaz. Buna karşılık dört yaş çocuğu sayı sayamaz, renkleri ayırt edemezken en güç müzik parçalarını öğrenebilir. Erişkinlerin bin bir güçlükle öğrendikleri yabancı dili, o dilin konuşulduğu ortamda kısa sürede kapabilir. Şaşılacak şekilde akıcı ve kıvrak konuşabilir. Bu örnekler çocukların gelişimin belli dönemeçlerinde belli işleri yapmaya ve öğrenmeye çok yatkın olduklarını gösterir.

Konuşma yeteneğinin gelişmesi de beynin belli bir olgunluk düzeyine erişmesine bağlıdır. Sekiz aydan sonra bebek duyduklarını kapmaya ve yinelemeye başlar. İlgi, uyarılma ve destekle bu yetenek hızla gelişir. Çocuğun öğrenmeye en yatkın olduğu bu dönemler yetenekler gerektiği gibi serpilemez.”Ağaç yaşken eğilir.Demir tavında dövülür” gibi atasözleri bu gerçeği belirtir.

Çocukların ilginç bir yanı da tomurcuklanan yeni yeteneklerinin üzerine düşmeleri ve sürekli işlemeleridir.

Erişkin ruh hastaları, çocuklukta çekilen doyumsuzlukların, örseleyici yaşantıların ve saplantıların derin izlerini taşırlar. Çocukluk yaşantılarının bilinmesi kişinin ruhsal uyumsuzluklarının ve sorunlarının aydınlatılması bakımından önem taşır.

Ruhsal gelişim şu doğrultuda olur: Çocuk bağımlılıktan bağımsızlığa, bencil davranıştan işbirliğine doğru gelişir. Yetenekleri yalından karmaşığa, genelden özele doğru ilerleme gösterir.

Ölçüsüz duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere doğru adımlar atar. Geliştikçe dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre gerçeklerine göre davranmayı öğrenir. Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir. Oyundan öğrenmeye ve yaratıcılığa geçer. Ana, baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi