Depresyon Kimlerde Görülür?

Depresyon Sık Rastlanan Bir Hastalık mıdır? Kimlerde görülür?*

Depresyon dünyada en sık görülen hastalılardan biridir. Her altı kişiden biri hayatında en az bir kere depresyona girer. Yani dünyada bir milyar kişi en az bir defa depresyon geçirmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü, depresyonu kırk yaş altında görülen en büyük sağlık problemi olarak kaydeder. Örgüt, sağlık problemlerinin boyutunu hesaplarken şu iki ölçüyü kullanır:

  1. Hastalığın ölüm veya maluliyet dolayısıyla yol açtığı "kayıp hayat yılı"
  2. Hastalığın görülme sıklığı. Elbette herkes için kendi hastalığı önemlidir.Ama dünya geneli için sık görülen hastalıklar daha büyük sağlık problemidir.

Depresyon hem erken yaşlarda sık rastlanan hem de ölüme ve maluliyete yol açabilen bir hastalık olduğu için kırk yaş altında görülen en büyük sağlık problemi olarak kabul edilir.

İlk depresyon atağı genellikle yirmili ve ya otuzlu yaşlarda görülür. Ancak çocuklarda görülen depresyon vakaları da ender değildir. Bunlara ek olarak,yaşlılık döneminde de depresyon yaygındır. Depresyona bağlı intihar girişimleri,ileri yaşlarda ne azalır ne de artar. Fakat bünye kırılganlaştığı için,yaşlılıkta intihara bağlı ölümlerin dört veya beş kat arttığı saptanmıştır.

Depresyon kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık iki kat daha sık görülür.Bunda hormonal farklılıkların etkisi vardır ama ergenlik öncesinde de depresyon sık görülür. Kızların daha küçük yaşlardan itibaren daha fazla baskı altında yetiştirilmeleri anne babalar tarafından sevilseler bile sindirilmeleri okullarda kadın öğretmenlerin dahi daha çok erkek öğrencilere teveccüh göstermeleri kızların kendine güvenini azaltır,kız çocuklarını psikolojik açıdan daha duyarlı hale getirir.

Depresyon riski taşıyan diğer kişileri şöyle özetleyebiliriz:
· Boşanmışlar,dullar
· On yaşından önce anne veya babasını kaybedenler
· Güvenilen bir yakını olmayanlar
· Şehirde yaşayanlar

* Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından alıntıdır.

Depresyon Irsi midir?*

Depresyon kısmen ırsi bir hastalıktır ve bazı ailelerde hakikaten daha yaygın biçimde ortaya çıkar. Ama çoğu durumda depresyona giren kişi o ailedeki ilk depresyon hastasıdır. Ve ya ailede depresyon görülse bile başka ailelerden daha yüksek oranda değildir.

Bazı ailelerde depresyonun daha fazla ortaya çıkmasının tek sebebi ırsiyet yani kalıtım değildir. Şüphesiz bunda kalıtımın etkisi vardır;ama ailede yaşanan bazı felaketler ile ailenin farkında olmadan yaptığı eğitim hatalarının da çocuğun ruh dünyasını depresyona yatkın hale getirmesi önemli etkenlerdir.
Özetle ailenizde depresyon geçirmiş biri varsa sizin de depresyona girme riskiniz biraz artar. Ama hayat boyu hiç depresyona girmemeniz de mümkündür.

* Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından alıntıdır.

Depresyona Yatkınlık Yaratan Bazı Kişilik Özellikleri*

AŞIRI SORUMLULUK DUYGUSU

Depresyon sanıldığı gibi zayıf kişilerin hastalığı değildir.Tam tersine aşırı sorumluluk duygusu taşıyan,aile ve arkadaş çevresinde herkesin yardımına koşmaya çalışan,her yükün altına giren kişiler depresyona daha yatkındır. Bu yüzden depresyona saçını süpürge eden kadınların hastalığı bile denebilir.

TİTİZLİK, MÜKEMMELLİYETÇİLİK
Kılı kırk yaran, ince eleyip sık dokuyan, el attıkları her işi kusursuz yapmaya çalışan insanlar daha sık depresyona girerler. Çünkü bu insanların kafası devamlı meşguldür. Yükümlülüklerini daha iyi nasıl yerine getirebileceklerini hesap ederler hep. Başka insanlar dakikada on şey düşünüyorlarsa bunlar yüz şey düşünürler. Milyon türlü ihtimali hesaba katarlar.
Halbuki hayatta mükemmel diye bir şey yoktur. "Daha iyi, iyinin düşmanıdır" derler. Aşırı titiz ve mükemmeliyetçi kişiler kendilerine yüksek hedefler koyar, bunlara ulaşamayınca da hayal kırıkşlığına uğrarlar. Çok ayrıntıcı ve ince düşüncelidirler, aynı tutumu çevrelerinden de beklerler. Bulamadıklarında ise haksızlığa maruz kaldıkları hissine kapılırlar.
Mükemmeliyetçiler işlerini çok iyi yapan ve genelde yaptıkları işte başarıya ulaşan kişilerdir. Ancak çoğunlukla gergin, kaygılı ve karamsardırlar. Kendilerini ve başkalarını fazla tenkit ederler.


* Oğuz Tan'ın Depresyon adlı kitabından alıntıdır.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi