Tiroid Hastalıklarının Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

Hipotiroidi,tiroid bezinin en sık görülen bozukluğudur.Özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Tiroid bezi vücut için gerekli düzeyde tiroid hormonu üretemiyordur.

Kadınlarda görülme oranı yüksektir. Her dört kadında bir görülür.

Tiroid hormonları beyin fonksiyonları ve ruhsal durumla yakın ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda hipotiroidide psikiyatrik belirtilerin sık görüldüğü bildirilmektedir. Düşük hormon düzeyi duygudurumu etkileyebildiği ve duygudurum bozukluklarının gidişine etkisi olduğu bildirilmiştir.

Hipotiroidide başlıca isteksizlik,unutkanlık,düşüncede yavaşlama,konsantrasyon bozukluğu, saç dökülmesi, depresif hissetme,sürekli yorgun hissetme en sık olarak görülen psikiyatrik belirtilerdir. Ağır klinik durumlarda düşünce bozuklukları, algı bozuklukları gibi psikotik belirtiler de gelişebilir. Depresif duygudurum en sık olarak görülen psikiyatrik belirtidir.Buna sıklıkla anksiyete(kaygı bozukluğu) ve uyku bozuklukları eşlik ettiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda hipotiroidide % 33 anksiyete( bunaltı ) bozuklukları , % 43depresyon görüldüğü bildirilmiştir.

Bu belirti ve bozuklukların bir kısmının tiroid hastalığının düzelmesinden sonra kalıntı miktarda belirtiler bıraktığı,çoğunun tiroid bozukluğunun düzelmesi ile de tamamen ortadan kalktığı bildirilmektedir.

Bezin çok çalıştığı ve tiroid hormonlarının çok salgılandığı hipertiroidi hastalığında pisikyatrik belirtilerde ortaya çıkar. Bu hastalık bilinen klasik psikosomatik hastalık grubunda yer almaktadır. Hipertiroidizm psikolojik ve biyokimyasal değişmelerle belirlenen bir tiroid hormon bozukluğudur. Stresin hipertiroidizm için tetikleyici olması tartışmasız kabul görmektedir. Hipertiroidili hastalar hemen her zaman anksiyeteli, gergin, irrite ve aşırı duyarlıdırlar ve duygusal oynaklık gösterirler.Sıklıkla dalgalanan bir çökkün duygudurum sergilerler. Ancak durgunluk hali, hareketlerde yavaşlama gözlenmez. Bazı hafıza bozuklukları gibi kognitif bozukluklar saptanabilir.Bazı hastalarda ağır psikiyatrik bozukluklar olan şizofreni, bipolar bozukluk, paranoid tablolar ve melankolik depresyon gibi tablolar görülmektedir.

Bundan dolayı özellikle kadınların tiroid hastalığı olmasa bile yılda bir kez tiroid hormon düzeylerine baktırmaları önerilir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi